druki ZUS opieka nad dzieckiem

wojtek-alszer Come with me ...

Temat: DG a zasiłek opiekuńczy
" />Witam.
Prowadzę DG i byłam w tym miesiącu 12 dni na zasiłku chorobowym na dziecko oczywiście zwolnienie zawiozłam do ZUS-u wypełniłam druk z-3a i dziś otrzymałam
odmowne postanowienie prawa do zasiłku opiekuńczego.
W uzasadnieniu napisali, że zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu podlegającemu obowiąkowo ubezpieczeniu chorobowemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, między innymi nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat.
Za pracownika uważa sie osobę pozostającą w stosunku pracy.

Moja córka ma 10,5 lat a ja wszystkie składki do ZUS-u ma opłacone w terminie.
Wiem ,że ma prawo wnieść owdołanie tylko nie wiem czy ZUS ma rację czy nie
w sprawie odmowy?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=33171Temat: zwolnienie na dziecko
" />Witaj Alu!
Wysokość zasiłku
Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Niezbędne dokumenty
Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA. Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku składa również wniosek o uzyskanie tego zasiłku na druku ZUS Z-15.

Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=5356


Temat: zus ZLA Kod pokrewieństwa osoby pod opieką 1 (dziecko)
" />Dzień dobry , bardzo proszę o mozliwie jak najszersze wyjaśnienie mi problemu, ponieważ jestem poczatkująca. Z góry dziękuję. Otóż, dostałam druk ZUS ZLA naszej pracownicy która, opiekuje się swoim dzieckiem ur. 2000 roku. Nie wiem jak to rozliczyć, ponieważ w rozmowie z ów pracownicą, poinformowała mnie że jej mąz dotychczas był na opiece z dzieckiem i co nie jasne dla mnie - męza zakład pracy (zakład energetyczny)żądał od niego danych naszej firmy w celach ZUSowskich (nie wiem dlaczego?) Z racji że już dłuższy czas mąż był na opiece - teraz ona poszła razem 13 dni. Nie wiem jakich informacji powinnam żadać od pracownicy, jak się do tego wszystkiego zabrać. Czy mnam rozumieć że mąż był na zasiłku opiekuńczym jeśli tak czy teraz ona automatycznie przechodzi na zasiłek ???? Co w dokumentach rozliczeniowych wprowadzić , jaki kod przerwy ???.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=12641


Temat: pilne
" />zasilek wychowawczy przysluguje osobie korzystajacej z urlopu wychowawczego z tytulu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Przysluguje przez okres 24 miesiecy w przypadku osoby zameznej. Maz zatrudnionej musi sie zwrocic do Urzedu Skarbowego o wydanie zaswiadczenia o wysokosci dochodu za 2002rok w celu wyplaty zasilku wychowawczego i na podstawie tego zaswiadczenia obliczasz czy taki zasilek jej przysluguje. Granica dochodu uprawniajaca do wyplaty zasilku wychowawczego wynosi 548 zł na osobe w rodzinie. Obliczen dokonujesz na ostatniej stronie druku ZUS Z-4. Jesli jednak wasza firma zatrudnia mniej niz 20 pracownikow zasilek taki bedzie wyplacal ZUS (stan zatrudnienia na dzien 30 listopada roku ubieglego, czyli 2002).
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=5731


Temat: ZUS ZLA
" />Dzisiaj pracownik przyniósł mi druk ZUS ZLA i jest to opieka nad chorym dzieckiem 3latkiem i szczerze pisząc nie wiem jak to zwolnienie rozliczyć zarówno w wynagrodzeniu jak i w deklaracji zus ,może ktoś mi podpowie,będę bardzo wdzięczna ponieważ mam pierwszy raz do czynienia z opieką i nie wiem z której strony się za to zabrać ,aby było dobrze.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=25068


Temat: opieka w szpitalu
" />ja miałam z sobą podobną sytuacje, nie otrzymałam opieki nad dzieckiem, bo takową ma zapewnić ponoć szpital. Do skorzystania z opieki nad chorym dzieckiem uprawnia druk zwolnienia lekarskiego-ZUS-ZLA. Ja wzięłam urlop wypoczynkowy na te dni, lub możesz iść do swojego pediatry, który może ci wystawi opiekę ale może nie chcieć.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=26088


Temat: opieka w szpitalu
" />Tom, informacje ze stron zus-u:


Niezbędne dokumenty do zasiłku opiekuńczego:

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA. Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku składa również wniosek o uzyskanie tego zasiłku na druku ZUS Z-15.

Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=26088


Temat: dzieci w pogotowiu ..przychodnie
" />Przy rejestracji potrzebny jest NOWY zestaw dokumentów
skierowanie od lekarza pediatry
wymagane badania
aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego z drukiem zgłoszenia dziecka do ubezpieczalni (druk ZUS)
nr PESEL dziecka
ksiazeczka zdrowia

Mam pytanie! Jak z ubezpieczeniem w RP ? bo ja ciągle mam problemy to wyszukują PESEL,zameldowanie,przeszkadza brak imienia.ręce opadaja.....
Może TE maluchy nie musza do lekarza chodzic !?
istnieje ustawa Dz U Nr 210 poz 2135 Art 13 o świadczeniach opieki zdrowotnej do niej należą nasze dzieci ale i tak ciagle mam kłody pod nogami! Jakaś luka w przepisach czy niewiedza ? co z dziecmi zawieszonymi prawnie? (miedzy przyjeciem golaska,zrzeczeniem a adopcja)

Dzwoniłam kilka razy na NFZ i słyszałam rózne wypowiedzi jedna z nich do zgłaszanie każdego dziecka do ZUSu i składanie druków ale..jest zawsze cos czego brakuje !Wystosowałam więc pismo z zapytaniem...czekam na odpowiedz !
Źródło: rodzicezastepczy.pl/viewtopic.php?t=30


Temat: Opieka nad chorym dzieckiem
http://www.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2010/2/9/

Chciałem spytać bardziej obytych jak powyższy tekst ma się do wystawionego przez lekarza w razie choroby dziecka druku ZUS ZLA?
Czy w rozporządzeniu chodzi o to by "utrudnić życie żołnierzowi" i aby po otrzymaniu od lekarza rodzinnego druku ZUS ZLA musiał on spełniać dodatkowe warunki określone w rozporządzeniu aby sprawować opiekę nad najbliższym członkiem rodziny?
Czy może jest przywilejem z którego możemy skorzystać jeżeli np. opieka musi być sprawowana przez dłuższy okres czasu (przekraczający możliwości usprawiedliwienie naszej nieobecności w pracy przez lekarza)?
Jak dla mnie treść rozporządzenia jest co najmniej nie jasna i możliwa do wielorakiej interpretacji
Źródło: wojskowe.info/forum/viewtopic.php?t=338


Temat: CZY OD PRACOWNICY KTÓRA MA 2 DZIECI
" />KASIA, jest to wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego. Myślę, że chodzi Ci o opiekę nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny? Druk nazywa się Z-15 i możesz go znaleźć na stronie ZUS "FORMULARZE".
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=13153


Temat: absencja pracownika
Witam,
pozwolisz, że nie zgodzę się z moim "przedpiscą" ani z Twoimi propozycjami karania pracownika. Zakładam, że kontrole przeprowadziłeś zgodnie z obowiazujacymi przepisami, jesli tak to skąd druk N-9?
Dla pewnosci zacytuję przepisy:

Pracodawca, przejmując od pracownika druk zwolnienia lekarskiego, powinien sprawdzić czy nie został on np. podrobiony czy sfałszowany. Powinien również sprawdzić czy zwolnienie lekarskie zostało wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich. Jeżeli zachodzi podejrzenie sfałszowania zaświadczenia, płatnik składek ma obowiązek wystąpić do lekarza leczącego o wyjaśnienie okoliczności sprawy.
Natomiast w razie podejrzenia, że dany druk zwolnienia lekarskiego wystawiony został niezgodnie z przepisami, pracodawca powinien zwrócić się o wyjaśnienie sprawy do terenowego oddziału ZUS-u, która po rozpatrzeniu sprawy poinformuje płatnika o wyniku postępowania. W przypadku potwierdzenia faktu, sfałszowania druku zwolnienia lekarskiego pracodawca jest zobowiązany wstrzymać wypłatę zasiłku lub wynagrodzenia za czas choroby.
W takim wypadku pracodawca może potraktować okres nieobecności w pracy jako nieusprawiedliwiony i zastosować sankcje przewidziane w Kodeksie Pracy i innych przepisach.
Sprawdzenie czy zaświadczenie lekarskie nie zostało sfałszowane, nie powinno sprawić większych trudności. Natomiast ocena zgodności tego dokumentu z przepisami wymaga znajomości prawa.
Z kolei kontrola przez pracodawcę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich wymaga wystawienia przez niego osobie skierowanej do czynności kontrolnych stosownego imiennego upoważnienia. Upoważnienie to uprawnia do wykonania kontroli w miejscu zamieszkania, czasowego pobytu lub miejscu zatrudnienia osoby kontrolowanej. Kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy powinny być prowadzone w miarę potrzeby, bez ustalania stałych ich terminów. Powinny być szczególnie nasilone w okresie zwiększonej absencji chorobowej, jak również wszelkich sygnałów podejrzeń, że pracownik nieprawidłowo wykorzystuje okres zwolnienia.
Podczas kontroli należy ustalić, czy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim nie wykonuje innej pracy zarobkowej lub uciążliwych czynności, które mogą przedłużyć jego niezdolność do pracy. Należy też stwierdzić, czy wykorzystuje on okres pobytu na zwolnieniu lekarskim zgodnie z zaleceniami lekarskimi.W przypadku zwolnienia lekarskiego na opiekę na dziecko lub innego dorosłego członka rodziny, należy ustalić, czy poza pracownikiem nie ma innych domowników mogących zapewnić taką opiekę. Nie dotyczy to jednak osób sprawujących opiekę nad chorym dzieckiem w wieku do dwóch lat.
Nie uważa się, że pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem, jeśli:1) wyjechał na czas leczenia do rodziny,
2) wykonywał będąc chorym – nawet obłożnie – czynności niezbędne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,3) sprawując opiekę nad chorym członkiem rodziny wykonywał czynności domowe w zastępstwie osoby, nad którą sprawuje opiekę.

W przypadku nieobecności chorego w domu kontrolę należy powtórzyć, jak również wyjaśnić przyczyny jego poprzedniej nieobecności. Takiej kontroli podlegają obecnie również osoby zwolnione od pracy
w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych oraz gruźlicy.
W razie stwierdzenia w toku kontroli, że ubezpieczony w trakcie zwolnienia lekarskiego wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem, osoba kontrolująca sporządza protokół. Należy w nim podać, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego. Dokument ten przedkłada się ubezpieczonemu w celu wniesienia przez niego uwag.
Wątpliwości, czy zwolnienie lekarskie było wykorzystywane niezgodnie
z jego celem, rozstrzyga właściwa jednostka ZUS, uzyskując w miarę potrzeby opinię lekarza leczącego. ZUS w razie sporu wydaje decyzję, od której przysługują środki odwoławcze określone w odrębnych przepisach.
Warto pamiętać, że wszelkie informacje dotyczące wypłacanych pracownikom świadczeń za czas choroby powinny znaleźć odbicie w imiennym raporcie ZUS RSA, składanym co miesiąc do ZUS. Taki sam raport przysyłają również płatnicy nieupoważnieni do wypłaty świadczeń, wykazując w nim przerwę w opłacaniu składek za danego ubezpieczonego.

Należy pamiętać, że pracownik będąc chorym (musi leżeć) ma prawo wyjść z domu choćby po zakupy, do apteki, do lekarza, na zabiegi itd.
Z opisu, który przedstawiłeś nie macie żadnych szans na wyciągnięcie jakichkolwiek konsekwencji i lepiej odwiedź pracodawcę od takich zamiarów. Ewentualną sprawę w sądzie najprawdopodobniej przegracie. Chyba, że udowodnisz, że pracownik w tym czasie wykonywał inne prace zarobkowe.
Poszukaj obszernych wyjaśnien zamieszczonych przez pracowników departamentu pracy w "Służbie Pracowniczej" w latach 2001-2002.
Pozdrawiam,
Dana

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=296


Temat: Lista płac w 2010 r.
Aby poprawnie sporządzić listy wypłacanych wynagrodzeń, specjaliści ds. płac powinni znać nowe wskaźniki, które obowiązują od 1 stycznia 2010 r.

1. Skala podatkowa – bez zmian

W 2010 r. będzie obowiązywała skala podatkowa z 2009 r. z dwiema stawkami, tj. 18% i 32%.


2. Ta sama kwota zmniejszająca podatek

Od 1 stycznia obowiązuje nadal dotychczasowa kwota zmniejszająca podatek. W skali roku wyniesie 556,02 zł.

Pracodawcy, którzy dysponują oświadczeniami pracowników – PIT-2 upoważniającymi ich do obniżania zaliczek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, będą stosowali ją miesięcznie w wysokości 556,02 zł : 12 mies. = 46,33 zł.


3. Koszty uzyskania przychodów – z 2009 r.

W 2010 r. kwoty miesięcznych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej są takie same jak w 2009 r.


4. Składki na ZUS pozostaną te same

W 2010 r. stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenia zdrowotne pozostają bez zmian. Niestety nie nastąpi też żadna zmiana w ich finansowaniu.


5. Wzrost płacy minimalnej to wzrost innych świadczeń

Od 1 stycznia wzrasta wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, co generuje zmiany wielu wypłacanych świadczeń o podstawie uzależnionej od takiej kwoty.


6. Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych osób przebywających na urlopach wychowawczych

W okresie przejściowym, tj. od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym, a nie kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 520 zł. Natomiast od 1 stycznia 2012 r. podstawą będzie stanowiła kwota 60% – stanowiąca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.


7. Ulga rodzinna już nie w PIT-40

Pracodawca ma obowiązek sporządzić PIT-40 na wniosek pracownika. W tym celu pracownik powinien złożyć stosowne oświadczenie na druku PIT-12 przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym.


PIT-40 jest to roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Traktuje się je na równi z zeznaniem podatkowym. Podatek wynikający z obliczenia rocznego przez płatnika jest podatkiem dochodowym należnym od podatnika za dany rok. Jak wynika z art. 37 ust. 1 updof PIT-40 wypełnia płatnik dla podatnika, który jedynie u niego uzyskał dochody do opodatkowania, poza niektórymi dochodami (chodzi o dochody ze sprzedaży nieruchomości, opodatkowane podatkiem w formie ryczałtu, z kapitałów pieniężnych, opodatkowanych podatkiem liniowym).


W rocznym obliczeniu podatku PIT-40 za 2009 r. pracodawca nie będzie już odliczał pracownikowi ulgi rodzinnej. Ulgi rodzinne przeniesiono bowiem do zeznań rocznych PIT-36 i PIT-37. Pracownik, który zamierza z ulgi skorzystać i ma do niej prawo, musi więc sporządzić i złożyć samodzielnie zeznanie roczne, a nie rozliczyć się za pośrednictwem zakładu pracy.


Ulgę odlicza się na nieco innych zasadach niż w ubiegłym roku. Mianowicie, od podatku obliczonego od dochodów za 2009 r. odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Jeśli pracownik wychowywał małoletnie dziecko przez cały rok, ulga wynosi 1.112,04 zł (1/6 z 556,02 zł x 12).


Podstawa prawna

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.).
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. (M.P. nr 48, poz. 709).
Źródło: forum.forbi.pl/viewtopic.php?t=239


Temat: Wypełnienie kwestionariusza do zasiłku pielęgnacyjnego

Witam.Prosze o pomoc bo troszkę sie naczytałam o tych zasiłkach pielegnacyjnych i innych i mnie straasznie nurtuje.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Można powiedzieć, że zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to są dwa równorzędne świadczenia. Jedno przyznawane i wypłacane przez ZUS wraz ze świadczeniem rentowym(dodatek), drugie wypłacane przez OPS-y po złożeniu odpowiedniego wniosku(zasiłek).
Ale każda osoba która ma znaczny stopień ( I grupa ) ma prawo do któregoś z tych dodatków.
Mamy dwa systemy orzeczeń przez ZUS i PCPR-y może stąd biorą się niejasności.
Jedna osoba nie może pobierać zasiłku pielęgnacyjnego i jednocześnie dodatku pielęgnacyjnego.

Dziecko do 16rż pobiera wniosek w powiatowym centrum pomocy rodzinie, lekarz prowadzący wypełnia wniosek i z kompletem badań składa się do PCPR. Po otrzymaniu pocztą wezwania na komisję zabieramy dziecko i dokumentację i idziemy na komisję. Z własnego doświadczenia { mam dwoje dzieci z orzeczeniem, stawałam na komisji 4 razy} wiem, że czułam się na komisji okropnie, jakbym chciała ich naciągnąć na niepełnosprawność, panie na komisji nie rozmawiały ze mną tylko z dzieckiem, córa miała wtedy 8 lat a syn 10. I te dziwne pytania dotyczące sytuacji w domu, ich samodzielności itp. Wynik przychodzi pocztą i wtedy zgłaszamy się z orzeczeniem do Opieki Społecznej i wypełniamy kolejny wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko wraz z dodatkami. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodu, ale jego dodatki Na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego} zależą już od tego czy mamy przyznany zasiłek rodzinny. Jeżeli mamy to dodatki też dostaniemy.
Jeżeli już mamy zasiłek pielęgnacyjny wraz z orzeczeniem to proponuję wziąć z Urzędu Skarbowego zaświadczenie o dochodach za ubiegły rok i postarać się o turnus rehabilitacyjny dla dziecka, w PCPR.

Jak uzyskać dofinansowanie?
1. Z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy pobrać do wypełnienia druk: "Wniosek o przyznanie dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym- oraz druk "Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" tj. wniosek do wypełnienia przez lekarza (druki takie dostępne są także w siedzibach stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, biurach organizujących turnusy itd.).
2. Należy wypełnić druk: "Wniosek o przyznanie dofinansowania..."- i złożyć go wraz z następującymi załącznikami:
a) "Wnioskiem lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Wniosek ten sporządza lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna. Wniosek jest aktualny przez 3 miesiące od dnia sporządzenia do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
b) kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Wniosek może być złożony: osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica, opiekuna, bądź organizatora turnusu.
3. Osoba, której przyznano dofinansowanie, wybiera konkretny turnus i powiadamia o tym PCPR w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Należy wybrać turnus prowadzony przez organizatora, który uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów. Rejestr taki jest do wglądu w PCPR.

Ja dostałam dofinansowanie na turnus w kwocie około 1200zł, wybrałam turnus gdzie musiałam dopłacić około 500zł. To i tak niewiele w porównaniu z innymi turnusami, są też turnusy gdzie kwota naszej dopłaty jest minimalna.
Źródło: atopowe-zapalenie.pl/forum/viewtopic.php?t=2237


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © wojtek-alszer Come with me ...